[Επικοινωνία]   [Έδρα]
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ-ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Μ.Π
Ευελπίδων 31 και Κιμώλου (Εναντι Γ.Υ.Σ.)-11362 Αθήνα
Τηλ:2108222071  Fax:210 8222723
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΥΠΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΟΥΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ kaek.gr
Έντυπα ΚτηματολογίουΤα έντυπα Δήλωσης του Ν.2308/1995 του κτηματολογίου που αφορούν τις 107 υπό Κτηματογράφηση περιοχές είναι:

Έντυπα Αιτήσεων των Κτηματογραφικών γραφείων:

 

Στις ήδη κτηματογραφημένες περιοχές μπορείτε να προμηθευτείτε κατόπιν αιτήσεως τα ακόλουθα πιστοποιητικά από τα αντίστοιχα Κτηματολογικά γραφεία:

 • Πιστοποιητικό καταχώρησης εγγραπτέας πράξης: Είναι το πιστοποιητικό το οποίο εμφανίζει τα στοιχεία καταχώρησης (αριθμ. / ημερ. Καταχώρησης, εκδούσα αρχή, είδος πράξης) καθώς και τον κωδικό αριθμό (ΚΑΕΚ) της εγγραπτέας πράξης για την οποία ζητείται. Αντιστοιχεί στο εκδιδόμενο από το Υποθηκοφυλακείο πιστοποιητικό μεταγραφής ή εγγραφής. Κόστος έκδοσης: 4,5 ευρώ.
 • Πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών αντικειμένου εγγραπτέων δικαιωμάτων:  Είναι το πιστοποιητικό το οποίο περιέχει τις αιτούμενες ενότητες εγγραπτέων δικαιωμάτων του Κτηματολογικού Φύλλου ενός ακινήτου για όλους τους δικαιούχους ή συνδικαιούχους. Αντιστοιχεί στα εκδιδόμενα από το Υποθηκοφυλακείο πιστοποιητικά: μη εκποίησης, βαρών, διεκδικήσεων, τροπής προσημείωσης σε υποθήκη, διαγραφής εγγεγραμμένης αγωγής, εξάλειψης υποθήκης ή προσημείωσης και άρσης κατάσχεσης. Κόστος έκδοσης: (4,5) ευρώ ανά αιτούμενη ενότητα εγγραπτέων δικαιωμάτων / πράξεων.
 • Πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών φυσικού /νομικού προσώπου: Είναι το πιστοποιητικό το οποίο εμφανίζει τις εγγραφές που αφορούν συγκεκριμένο φυσικό / νομικό πρόσωπο για τις αιτούμενες ενότητες του κτηματολογικού φύλλου και για όλα τα ακίνητα που υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα του Κτηματολογικού Γραφείου στις οποίες υπάρχουν οι αιτηθείσες κτηματολογικές εγγραφές για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Αντιστοιχεί στο εκδιδόμενο από το Υποθηκοφυλακείο αντίγραφο μερίδας προσώπου. Κόστος έκδοσης: (4,5) ευρώ ανά αιτούμενη ενότητα εγγραπτέων δικαιωμάτων/ πράξεων.
 • Αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου: Περιέχει όλη την πληροφορία που τηρείται στο Κτηματολόγιο και αφορά ένα ακίνητο. Δεν υπάρχει αντίστοιχο φύλλο ή πιστοποιητικό από τα χορηγούμενα έγγραφα του Υποθηκοφυλακείου. Κόστος έκδοσης: (4,5) ευρώ ανά φύλλο από το εκδιδόμενο αντίγραφο (το φύλλο υπολογίζεται ανά δισέλιδο από το εκδιδόμενο αντίγραφο).
 • Αντίγραφο εγγραπτέας πράξης: Κόστος έκδοσης: (4,5) ευρώ ανά φύλλο από το εκδιδόμενο αντίγραφο.
 • Αντίγραφο εγγράφου από το αρχείο κτηματογράφησης: Κόστος έκδοσης: (4,5) ευρώ ανά φύλλο από το εκδιδόμενο αντίγραφο.
 • Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος: Απεικονίζει την ευρύτερη περιοχή του κτηματογραφημένου ακινήτου με τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) όπως αυτός έχει αποτυπωθεί στα κτηματολογικά διαγράμματα της κτηματογραφημένης περιοχής. Κόστος έκδοσης: (15) ευρώ τέλη υπέρ Ο.Κ.Χ.Ε.
 • Κτηματογραφικό διάγραμμα: Το κτηματογραφικό διάγραμμα περιέχει σειρά τοπογραφικών πληροφοριών και χορηγείται από τα Κτηματολογικά Γραφεία κατόπιν υποβολής αίτησης για επεξεργασία από τον ιδιώτη μηχανικό στις περιπτώσεις εγγραπτέων πράξεων που επιφέρουν χωρικές μεταβολές (π.χ. κατάτμηση, συνένωση κ.ο.κ.) Κόστος έκδοσης: (30) ευρώ τέλη υπέρ Ο.Κ.Χ.Ε.
Έντυπα Αιτήσεων των Κτηματολογικών γραφείων:
 • Αίτηση - Οδηγίες για καταχώρηση Εγγραπτέας πράξης. (pdf)
 • Αίτηση - Οδηγίες για καταχώριση Εγγραπτέας πράξης με την διαδικασία του άρθρου 6§4 του Ν. 2664/1998. (pdf)
 • Αίτηση διόρθωση πρόδηλου σφάλματος (pdf)
 • Αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων των Κτηματολογικών εγγραφών. (pdf)
 • Αίτηση για χορήγηση Πιστοποιητικού Καταχώρισης Εγγραπτέας Πράξης. (pdf)
 • Αίτηση για χορήγηση Πιστοποιητικού Κτηματολογικών Εγγραφών Αντικειμένου Εγγραπτέων Δικαιωμάτων. (pdf)
 • Αίτηση για χορήγηση Πιστοποιητικού Κτηματολογικών Εγγραφών Φυσικού / Νομικού Προσώπου (pdf)
 • Αίτηση για χορήγηση αντιγράφου Κτηματολογικού Φύλλου - Αποσπάσματος Κτηματολογικού Διαγράμματος  - Κτηματογραφικού Διαγράμματος. (pdf)
 • Αίτηση για χορήγηση αντιγράφου στοιχείου από το αρχείο Κτηματογράφησης. (pdf)
 • Αίτηση για χορήγηση αντιγράφου /ων Εγγραπτέας Πράξης / εων. (pdf)
 • Περίληψη Καταχώρησης Εγγραπτέας Πράξης. (pdf, word

Όροι Χρήσης
Παρακαλούμε διορθώστε μας εάν υπάρχουν λάθη στο διαδικτυακό μας τόπο. Το kaek.gr δεν αποτελεί επίσημο δικτυακό τόπο της Κτηματολόγιο Α.Ε., αλλά είναι ο δικτυακός τόπος του γραφείου μας σχετικά με το Εθνικό Κτηματολόγιο.